# EKTE TRETJÆRE AV TYRIROT

EKTE TRETJÆRE AV TYRIROT


Landets eneste produsent av Ekte Tretjære av Tyrirot!

VI SENDER OVER HELE LANDET!

BESTILL OG BETAL HER:

Tretjære eller tjurru, er en svart eller brunsvart tyktflytende væske, som kjemisk består av en blanding av organiske syrer og estere.

Tjære har vært brukt som overflatebehandling av trevirke i hus og båter så langt tilbake som vi kjenner til slike byggverk.Tjære utvinnes ved tørrdestillasjon av trevirke, som oftest fra furu. I denne prosessen går den først over i gassform, og blir til væske ved nedkjøling.


Tradisjonelt ble tjæra framstilt i ei tjæremile, ved at tyrived ble stabla opp, dekket over med leire eller annet materiale som hindret tilgang til luft, overdekt med torv og ved som ble påtent. Bålet ble holdt vedlike til tjæra sluttet å renne etter ett til to døgn.

Dette er en arbeidssom og tidkrevende metode å fremstille tjære på, samtidig som kvaliteten blir meget varierende.


Hos Oppdal Tjæreindustri produserer vi derfor Ekte Tretjære av Tyrirot i Norges eneste retorteanlegg.

Råstoffet er fortsatt det samme; gamle tyrirøtter.
Tyrirøttene har stått i jorda i minimum 50 år etter at treet ble hogd.

Her destilleres tyrirot i et lukket system, med nøyaktig kontroll av produksjonstemperatur og en optimalisering av utbyttet. I denne prosessen blir alle kondenserbare komponenter kondensert, slik at utbyttet av den såkalte råtjæren, det første destillatet, blir større pr. råstoffenhet enn ved milebrenning. Råtjæren blir destillert videre, slik at vann og den såkalte terpentinfraksjonen fjernes.