Frakt

Bestilling

Vår netthandelsløsning er fleksibelt tilrettelagt for å dekke dine behov.

Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlevognen. Du kan så velge å fortsette å handle eller gå til handlevognen.

Når du er ferdig med din handel, går du til handlevognen og videre til kassen.

I kassen velger du hvordan varene skal fraktes, utleveres og betales. Du vil også se kostnaden for frakt før ordren aktiveres.

Varene kan sendes til din adresse eller hentes ho oss på Oppdal.


Lagerstatus

Vi forsøker å ha alle varer på lager til enhver tid, men leveringstid kan måtte påregnes for varer som ikke er på lager.

Når vi har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte lagervare bli holdt av til deg i vårt system.

Dersom du har bestilt en vare som ikke er på lager, vil du motta informasjon fra oss om dette, med forventet leveringstid.

For varer hvor leveringstid må påregnes, og vi anser denne som uforholdsmessig lang, står vi fritt til å kansellere enhver ordre.


Betaling

Du kan betale alle produktene i nettbutikken med VISA-, Mastercard eller American Express.

Du kan også velge å betale når du henter varene hos oss på Oppdal.

Alle priser er inklusive mva. Den totale kostnaden vises i kassen før du bekrefter ordren


Betaling med kort på vår nettside er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2).

Vi samarbeider med Stripe, for å sørge for en kjapp prosessering av din kortinformasjon og alt foregår i meget sikre former med Stripe's krypteringsløsning..


Fraktkostnader

Dersom du bestiller varene hjem til din adresse, vil forsendelsen bli fraktbelastet.

Ved fraktbelastning beregnes frakt etter transportørens satser.

Prisen varierer avhengig av leveringsadresse, fraktmetode og vekt/volum på bestillingen.

Fraktprisen vises for ulike fraktmåter på din bestilling i kassen.


Vi bruker i hovedsak PostNord som transportør.

- Småpakker leveres normalt som såkalt "MyPack", hvor pakken utleveres på ditt nærmeste MyPack utleveringssted.

PostNord varsler deg via sms og e-post når pakken er klar for henting, og hvor den kan hentes.

- Større kolli, slik som Muldo etc, leveres i hovedsak som "HomeDelivery" med PostNord.

Du vil da bli kontaktet av PostNord, for å avtale tid og sted for leveringen.


Til enkelte områder og for enkelte kolli brukes andre transportører, bla.a. Posten/Bring, Schenker eller egen transport.


Du kan også velge å få hentet av egen transportør hos oss på Oppdal.

Angi isåfall dette ved bestilling.


For å sikre en rask og riktig levering er det i alle tilfeller meget viktig at korrekt adresse blir oppgitt, og at det opplyses om både e-post adresse og mobiltelefon som du er å treffe på.


Hente selv på Oppdal

Du kan selv hente dine bestilte varer fraktfritt hos oss på Oppdal.

Angi dette i bestillingen, og angi gjerne også ønsket tidspunkt for henting.

Du kan også velge å betale ved henting på Oppdal.

Vi aksepterer kontanter, debetkort og Vipps (nr 7340).Salgsbetingelser:

Forbrukerkjøp på nettsiden www.gronset.no  er regulert av de nedenstående salgsbetingelser.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran.

 

2. Partene

Selger er:

Grønset AS, Nordre Industrivegen 88, 7340 Oppdal

Telefon 72 42 16 09, E-post: post@gronset.no, Org. nr.: 930 388 653

og betegnes i det følgende som  Grønset AS/selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, med unntak av eventuell frakt, såfremt annet ikke er særskilt avtalt.

Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for kjøper når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

 

5. Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Kortet blir normalt belastet samme dag som varen sendes.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere enhver bestilling, og uten unødig opphold frigi den kjøpesum som eventuelt måtte være reservert på kjøperens kredittkort eller debetkort.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Selgeren skal levere varen til kjøper uten unødig opphold.

Varen leveres hos kjøperen eller på nærmeste sted for utlevering av enten PostNord Mypack eller Post i Butikk, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Dette vil gå frem av bestillingen fra kjøperen.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra den dagen varen(e) er mottatt av kjøper.

- Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra den dagen første forsendelse er mottatt av kjøper.

- Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra den dagen siste leveranse er mottatt av kjøper.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

Det gjøres oppmerksom på at angrerett ikke kan gjøres gjeldene ved kjøp av varer som hentes ut i vår butikk på Oppdal.

 

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

 

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

 

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom dette ikke lykkes, oppnevnes Sør-Trøndelag Tingrett som verneting.